Sangri

23 teksty – auto­rem jest San­gri.

Niemiłość(???)

Im bar­dziej Cię niena­widzę, tym bar­dziej Cię kocham
Im dłużej żyje, tym częściej umieram
Dziś Cie kocham, na dob­re, na zawsze
Tyl­ko przy To­bie w zi­mie nie marznę

Im więcej szczęścia, tym więcej bólu
Im więcej miłości, tym niemiłość szyb­ciej wdziera
Wydziera w ser­cu dziurę i wszys­tko we mnie rujnuje
Two­ja niemiłość, to nóż bo­les­ny. Czy Ty kochasz mnie jeszcze?
Blaknę, płowieję, strach ze strachem się zastrasza
Mil­knę, us­pa­kajam się. Umieram z miłości
Umieram 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 stycznia 2014, 23:20

Nig­dy nie umieraj, będąc już martwym 

myśl • 14 grudnia 2013, 12:05

Życie obudź się i od­wiedź mnie wreszcie . Na­pij się ze mną her­ba­ty, po­tem możesz zno­wu odejść. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 września 2013, 16:35

Zgniła egzaltacja

Cza­sami nie wiem co mnie boli
Cichość ser­ca, czy krzyk duszy
Tyl­ko ra­ny w ser­cu są głośne
Ty­ko ra­ny są bolesne

Nie! Nie! Nie!

Krzyk mo­jej krwi, la­ment umysłu
Ut­ra­ta chęci, która śmieje się
się śmieję
jak wredna [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 lipca 2013, 14:40

dziw­ne jest życie
smuci
bawi
zachwyca
podnosi
unosi
rzuca
kopie
życie
życie
zmien­ne niczym wiatr
trwałe niczym skała
lecz i wiatr by­wa cichy
a skała de­likat­na niczym motyl 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 czerwca 2013, 01:15

Gdy sny stają się wy­bawieniem, tak trud­no ob­ro­nić się przed bezsennością. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 maja 2013, 22:34

Mogę być snem, który Cię nig­dy nie spotka. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 maja 2013, 20:36

Opo­wiem Ci coś

Większa część Ciebie umarła
Stoisz obok przy sobie
Umierasz
Nie ma przy To­bie nic
Nie ma nikogo

Ani kwiatka
Ani Two­jej zim­nej dłoni
W której trzy­masz mo­je łzy
Nie ma smutku
Nie ma radości
Nie ma gniewu
Nie ma miłości

Nie ma nikogo
Umierasz
Ale jed­nak chcesz żyć
Czy ktoś mi powie
dlacze­go tak mu­si być? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 maja 2013, 22:36

Chcę...

Chcę by ser­ce zabiło
Chcę ę czuć wolność
Mo­je ser­ce nieżywe
Stru­mienie łez wylewa

Chce poczuć na skórze
Trochę wol­ności poczuć chcę
Chce marzyć i śnić
Jak ty
Ehhh ja tyl­ko ty­le chcę

Mo­ja krew w go­ryczy stygnie
Gorzka słodycz
Jak zim­ny ogień
Zy­cie bez miłości
Bo miłość po co mi jest
Sko­ro na złość wie­cznie spa­la się 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 6 kwietnia 2013, 13:26

Kiedy żyje­my, a kiedy nie żyje­my. ?

Żyje­my z nadzieją, nie żyje­my bez niej.
Żyje­my z mo­tywacją, gdy jej brak­nie- umieramy
Gdy jes­teśmy le­niwi, też chy­ba nie żyjemy.
Teore­tycznie żyjemy.
W prak­ty­ce nie zaw­sze pot­rze­buje­my żyć.
Tym umiera­niem jest wy­cisze­nie, sa­mot­ność, utopia.
Cza­sem mu­simy umierać, a cza­sem nie musimy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 grudnia 2012, 23:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność